ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล ศรีงาม ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

best nurse std63