ตำแหน่ง:
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ที่อยู่:
293 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลหนองขอนกว้าง
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000
โทรศัพท์:
042-292036, 042-292037, 042-292038
โทรสาร:
042-292727
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)