ตำแหน่ง:
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
ที่อยู่:
293 ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลหนองขอนกว้าง
เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
41000
โทรศัพท์:
042-292036, 042-292037, 042-292038
โทรสาร:
042-292727
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก