นักศึกษาคณะพบาบาลศาสตร์ส่งมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรม ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมระดับชาติ  "  Healthy and Prosperity : Power of Nurses in Tranforming Innovation Aging Care" 

IMG 20190410 130823