ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ดงหนองโพธิ์สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ และ ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอน

และเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย รพ.สต.เชียงยืน อบต.เชียงยืนและบ้านดงหนองโพธิ์เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาด้านสุขภาพในนามของโครงการ “ชุมชนต้นแบบบ้านดงหนองโพธิ์ : สุขภาพจิตใส สุขภาพกายดี เน้นการมีส่วนร่วมการจัดการตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน”

ซึ่งทางคณะฯ จะดำเนินการเป็นโครงการระยะยาวเป็นระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อให้บริการและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในบ้านดงหนองโพธิ์ให้มีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกวัย

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00-15.30 น.

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงหนองโพธิ์