สามารถตนวจสอบและยืนยันได้ที่ ---> http://graduation.rtu.ac.th/ultimate/controller.php

graduation