มหาวิทยาลัยราชธานี ได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทางมหาวิทยาลัยราชธานีกำหนดให้มีการฝึกซ้อมในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายนและวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

กําหนดการ : พิธีประสาทปริญญาบัตร

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 

๑๑.๓๐ น. มหาบัณฑิต และบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเข้าห้องประชุม ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 
๑๒.๓๐ น. มหาบัณฑิต และบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
๑๓.๓๐ น. คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งในห้องพิธีฯ
๑๔.๐๐ น. ฯพณฯ วิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ประธานในพิธีฯ และกรรมการสภาฯ เดินทางถึงห้องรับรอง ชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
๑๔.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์เข้าห้องพิธีฯ