มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลหนองบัว" วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560