โครงการ เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง"Stronger than cancer"

ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย (Thai cancer society" และโรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี เชิญชวนทุกท่านวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยทุกๆ 1 km หยอด 1 บาท

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561