มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  และคณะพยาบาลศาสตร์ ภาคภูมิใจ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนิตา ธรรมวิเศษ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือ

Pam 1

Pam 2

Pam 3