นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 กับชิ้นงานนวัตกรรม "ขมิบ พิชิต เล็ดราด" ในการประกวดนวัตกรรม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จากสภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16