จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
2. เรียนทฤษฎีในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ฝึกปฎิบัติในโรงพยาบาลของรัฐ
3. เรียนจบมีพิธีรับหมวกและประดับเข็ม
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐจำนวนมากเป็นแหล่งฝึก
5. ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ทุกคน ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลรัฐและเอกชนภายในเวลาอันรวดเร็ว

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ยุพดี ทองโคตร 061 3450161, 090 8464878
อาจารย์บุษบา บริสุทธิ์ 081 4854973
ID Line มหาวิทยาลัยฯ : 061 3450161

 

สมัครออนไลน์ได่แล้วที่ https://pn-e-regis.ratchathani.ac.th/