ขั้นตอนการใช้ระบบ pn-e-regis เพื่อสมัครออนไลน์

 1. เมื่ออยู่ที่หน้าแรกของระบบ คลิกลงทะเบียนก่อน หากลงทะเบียนแล้วคลิกเข้าสูระบบได้เลย

 

 2. การลงทะเบียนให้กรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด (เลขบัตรและวันเดือนปีเกิด จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ)

 

 

3.... (เลขบัตรและวันเดือนปีเกิด จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ) กดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูลลงทะเบียน

 

4. เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะสามารเข้าสู่ระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

5. หน้าจอเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ

 

6. คลิกที่กรอกรายละเอียดการสมัคร

 

7.กรอกข้อมูลของท่านให้ครบ

 

 8. คลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อบันทึก

 

9. หน้าจอเมื่อกรอกข้อมูลสมบูรณ์ คลิกที่ขั้นตอนถัดไป เพื่อดำเนินการส่งหลักฐานอื่นๆ

 

10. คลิก browse เพื่อเลือกไฟล์ภาพ หลักฐานการสมัคร ตามกรอบการเลือกเอกสารแต่ละอัน แล้ว กดบันทึก

 

11. ในระหว่างขั้นตอนนี้ สามารถกด คลิกดูตัวอย่าง หรือ แก้ไข (กรณีไฟล์หลักฐานไม่ถูกต้อง)
เมื่อ ส่งเอกสารครบแล้ว จะสามารถคลิก ยืนยัน เพื่อส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมด

 

12. หน้าจอเมื่อ ยืนยัน การสมัครแล้ว คลิกที่ ขั้นตอนถัดไป

 

13. หน้าจอแสดงสถานะ เมื่อ ยืนยันการสมัครแล้ว

 

14. หน้าจอแสดงสถานะผู้สมัคร หลังจาก ยืนยันการสมัครแล้ว

 

15. หน้าจอแสดงสถานะผู้สมัคร หลังจาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการสมัครแล้ว