มีกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

        ก่อนจะถึงฤกษ์ดี 30 นาที ทีมช่างต้องเตรียมเสาเอกเสาโทหันไปทิศมงคล นำหน่อกล้วย อ้อย ของมงคล และผ้าเจ็ดสีผูกติดกับเสาเหล็กที่จะใช้ในพิธีตั้งเสาเอก เวลา​ 9.09 น.เป็นเวลาฤกษ์ดี​ ท่านอธิการบดี​ ดร.​วิลาวัณย์​ ตันวัฒนพงษ์​  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย​  ท่านอธิการบดี​  พร้อมครอบครัว​ ผู้บริหาร​  คณจารย์​ และบุคลากร​ มหาวิทยาลัยราชธานี​กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย​

ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

  พระเดชพระคุณ​ พระวชิรกิจโกศล​  รองเจ้าคณะจังหวัด​อุบลราชธานี​ เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม​ พระอารามหลวง​อาราธนาศีล ​5​ และสวดมนตต์ทำพิธีพร้อมพระสงฆ์​ อีก​ 2 รูป​ สวดชยันโตบูชาเทวดา​และบอกกล่าวเจ้าที่​เจ้าทาง โดยมีท่านดร.ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์, ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ และดร.เมธาวี โชติชัยพงษ์ จุดธูปเทียนที่โต๊ะวางผลไม้มงคลบูชาเทวดา ให้ช่วยคุ้มครอง จากนั้น วางไม้มงคล แผ่นทอง ดร.ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ เป็นผู้มัดด้ายสายสินธ์ ที่เสาเอกเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้ที่มาร่วมงานจับเพื่ออธิษฐาน พระได้พรมน้ำมนต์ให้อยู่เย็นเป็นสุข  

 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม Organization Development 2565 "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์ จ.ขอนแก่น โดยมี อ.ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เป็นประธาน มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรัก สามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ได้รับความสนุกสนาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้