ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปหล่อองค์พระประธานอุโบสถ

วันที่ 20 มีนาคม 2565  หลวงพ่อพระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้งสว่าง ห้วยคุ้ม ได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดแจ้งสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย 

ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

อานิสงส์การหล่อพระประธาน

   ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ มีอิสริยยศ บริวารสมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรคทำให้มีอายุยืน เป็นการสืบทอดพระศาสนาเป็นที่รัก เคารพ ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เจริญด้วย อำนาจ ลาภ ยศ สุขเสริญ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไปสุคติ 

มีกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

        ก่อนจะถึงฤกษ์ดี 30 นาที ทีมช่างต้องเตรียมเสาเอกเสาโทหันไปทิศมงคล นำหน่อกล้วย อ้อย ของมงคล และผ้าเจ็ดสีผูกติดกับเสาเหล็กที่จะใช้ในพิธีตั้งเสาเอก เวลา​ 9.09 น.เป็นเวลาฤกษ์ดี​ ท่านอธิการบดี​ ดร.​วิลาวัณย์​ ตันวัฒนพงษ์​  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย​  ท่านอธิการบดี​  พร้อมครอบครัว​ ผู้บริหาร​  คณจารย์​ และบุคลากร​ มหาวิทยาลัยราชธานี​กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย​

ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

  พระเดชพระคุณ​ พระวชิรกิจโกศล​  รองเจ้าคณะจังหวัด​อุบลราชธานี​ เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม​ พระอารามหลวง​อาราธนาศีล ​5​ และสวดมนตต์ทำพิธีพร้อมพระสงฆ์​ อีก​ 2 รูป​ สวดชยันโตบูชาเทวดา​และบอกกล่าวเจ้าที่​เจ้าทาง โดยมีท่านดร.ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์, ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ และดร.เมธาวี โชติชัยพงษ์ จุดธูปเทียนที่โต๊ะวางผลไม้มงคลบูชาเทวดา ให้ช่วยคุ้มครอง จากนั้น วางไม้มงคล แผ่นทอง ดร.ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ เป็นผู้มัดด้ายสายสินธ์ ที่เสาเอกเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้ที่มาร่วมงานจับเพื่ออธิษฐาน พระได้พรมน้ำมนต์ให้อยู่เย็นเป็นสุข  

 

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม Organization Development 2565 "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์ จ.ขอนแก่น โดยมี อ.ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เป็นประธาน มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรัก สามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ได้รับความสนุกสนาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้