ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปหล่อองค์พระประธานอุโบสถ

วันที่ 20 มีนาคม 2565  หลวงพ่อพระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้งสว่าง ห้วยคุ้ม ได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดแจ้งสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย 

ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์

อานิสงส์การหล่อพระประธาน

   ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ มีอิสริยยศ บริวารสมบัติ ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรคทำให้มีอายุยืน เป็นการสืบทอดพระศาสนาเป็นที่รัก เคารพ ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย เจริญด้วย อำนาจ ลาภ ยศ สุขเสริญ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไปสุคติ