บริการเครือข่ายแบบเสมือน ใช้งานจากสถานที่ต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยแต่เหมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. ติดต่อขอใช้บริการ VPN ได้ที่สำนักพัฒนาเทคโนโลยยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง หรือส่งอีเมลแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  2. สำนักพัฒนาเทคโนโลยยีสารสนเทศจะส่งไฟล์ ovpn สำหรับเชื่อมต่อให้ ทางอีเมล (โดเมน @rtu.ac.th เท่านั้น)
  3. ผู่ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรม OpenVPN Connect client ติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ของท่าน ตามคู่มือที่แจ้ง